Podrobnosti záznamu

Název
    Tanatocenózy měkkýšů v nivních uloženinách řeky Radějovky mezi Radějovem a Petrovem
Autor
    Havlíček, P.
    Hlaváč, Jaroslav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    Roč. 2002, -
Strany
    s. 78-82
Rok
    2003
Poznámky
    Jednotlivé svazky mají ISBN. ISBN tohoto svazku: 80-7075-610-1.
    Překlad názvu: Molluscan thanatocoenoses in the over bank deposits of the Radějovka River between Radějov and Petrov Villages
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    Holocene
    malacofauna
    palaeoenvironmental reconstruction
Klíčové slovo
    Měkkýšů
    Nivních
    Petrovem
    Radějovem
    Radějovky
    řeky
    Tanatocenózy
    Uloženinách
Abstrakt (česky)
   Ve vztahu k paleoenvironmentální rekonstrukci zjištění měkkýši ukazují na pestrou mozaiku stanovišť jak otevřených, tak lesních, mezi nimiž lze odlišit plochy se souvislejším stromovým krytem, dále formace prosvětlených lesů a hájů až formace xerotermních řídkých lesů. V celkovém podílu však otevřené plochy zaujímají mnohem větší rozlohu než plochy s plášťovými formacemi. Na základě občasných výskytů vlhkomilných a mokřadních druhů měkkýšů lze soudit na ojedinělou přítomnost jak lesních vlhkých depresí, tak osluněných mokřadů. Zjištění vodní měkkýši rozdílných stanovištních nároků dále ukazují na množství drobných mělkých tůněk a slepých ramen, vzniklých původně z průtočných koryt Radějovky.
   Vzhledem k tomu, že v popsaných malakocenózách chybějí indexové druhy nejen chladných období, ale i druhy význačné pro spodní a střední holocén, lze rámcově klást stáří sedimentů s potvrzeným výskytem paleomalakozoologického materiálu do období svrchního holocénu, na což ukazují i ojedinělé výskyty moderních přistěhovalců Xerolenta obvia a Oxychilus inopinatus.
Abstrakt (anglicky)
   Based on geological mapping on the sheet Strážnice in the year 2002, six profiles in the over bank deposits of the Radějovka River between Radějov and Petrov villages were studied by means of palaeontological methods. The study of fossil malacofaunas covered a wide range of habitats and environments that could be summarized as follows: more extensive open ground is indicated by the rich occurence of xerothermophilous elements while far less woodland habitats of various type are represented by few woodland molluscan communities. Several stagnant/flowing water molluscs document the presence of aquatic habitats. Total absence of cold-climate index molluscan species as well as the absence of Upper and Middle Holocene index species generally date the over bank deposits to Lower Holocene period, which is also confirmed by the presence of modern immigrant species of Xerolenta obvia and Oxychilus inopinatus.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012