Podrobnosti záznamu

Název
    Tangenciálne sústruženie hydroabrazívnym prúdom
Autor
    Cárach, J.
    Hlaváček, Petr
    Hloch, Sergej
    Klich, Jiří
    Vasilko, K.
Jazyk
    slovensky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Strojárstvo - strojírenství
Svazek/č.
    Roč. 2, č. 2
Strany
    s. 84-87
Rok
    2014
Poznámky
    Autoři celkem: 5
    Projekt: ED2.1.00/03.0082, GA MŠk3cav_un_auth*0280791
    Překlad názvu: Tangential Turning by Hydroabrasive Flow
    Rozsah: 3 s. : E
Předmětová kategorie
    hydroabrasive flow
    tangential turning
    technology
Klíčové slovo
    Hydroabrazívnym
    Prúdom
    Sústruženie
    Tangenciálne
Abstrakt (anglicky)
   Article brings technology Hydroabrasive turning workpiece with a diameter of 50 mm sandstone. Visual comparison of the machined surface was carried out parallel to the ways of turning (sample 1) and method of turning counter-rotating (sample 2). Experiment (turning workpiece sandstone) was performed on a 2D XY table separating PTV WJ2020-2Z-1xPJ with a special head using a continuous abrasive water jet at a pressure of 400 MPa and a device for rotating the workpiece. The frequency of rotation of the workpiece (n = 30 min-1) was set equally for both methods, in the process to reduce the speed of feed (vf = 60, 30, 10 mm.min-1).
Abstrakt (ostatní)
   Článok približuje technológiu hydroabrazívneho sústruženia obrobku pieskovca s priemerom 50mm. Vizuálne porovnanie obrobeného povrchu bolo vykonané na sposob súbežného sústruženia (vzorka 1) a sposob protibežného sústruženia (vzorka 2). Experiment (sústruženie obrobku pieskovca) bol vykonaný na 2D X-Y deliacom stole PTV WJ2020-2Z-1xPJ so špeciálnou hlavicou s použitím kontinuálneho abrazívneho vodného prúdu s tlakom 400 MPa a zariadením pre rotáciu obrobku. Frekvencia rotácie obrobku (n=30 min-1) bola nastavená rovnako pro obidve metódy, pri postupe zmenšovanej rýchlosti posuvu (vf=60, 30, 10 mm.min-1).
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    24. 10. 2014