Podrobnosti záznamu

Název
    Technical Seismicity as Natural Extreme in Karviná Region
Autor
    Hrubešová, E.
    Kaláb, Zdeněk
    Kořínek, R.
Konference
    Ochrona środowiska w górnictwie podziemnym, odkrywkowym i otworowym (20.05.2009-22.05.2009 : Bochnia, Polsko)
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Górnictwo i Geologia . Kwartalnik
Svazek/č.
    Roč. 4, 2a
Strany
    s. 87-94
Rok
    2009
Poznámky
    Projekt: GA103/09/2007, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Technická seizmicita jako přírodní extrém v karvinské oblasti
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    mining induced seismicity
    seismic loading
Klíčové slovo
    Extreme
    Karviná
    Natural
    Region
    Seismicity
    Technical
Abstrakt (česky)
   Karvinská oblast, část hornoslezské pánve, je oblast s hlubinným dobýváním černého uhlí. Výsledkem dobývání jsou také negativní vlivy, především deformace povrchu, změny hydrogeologických podmínek a vyvolané vibrace. Experimentální výzkum dokumentuje velmi intenzivní vibrace - důlně indukovanou seizmicitu - s maximální amplitudou rychlosti kmitání přesahující 10 mm.s-1.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012