Podrobnosti záznamu

Název
    Technické odstřely v kamenolomech jako zdroj krátkoperiodických povrchových vln
Autor
    Holub, Karel
    Rušajová, Jana
Konference
    New results of the seismological, geophysical and geotechnical research/12. : 01.04.2003-03.04.2003 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Svazek/č.
    Roč. 3, č. 2
Strany
    s. 91-104
Rok
    2003
Poznámky
    Projekt: GA205/03/0999, GA ČR
    Překlad názvu: Quarry blasts as a source of short-period surface waves
    Rozsah: 14 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    quarry blasts
    short-period Rayleigh waves
Klíčové slovo
    Jako
    Kamenolomech
    Krátkoperiodických
    Odstřely
    Povrchových
    Technické
    Vln
    Zdroj
Abstrakt (česky)
   Předběžné výsledky seismologických pozorování na regionálních i dočasných seismických stanicích při odstřelech v kamenolomech v moravsko-slezském regionu prokázala existenci intensivních vln Rayleighyho. Tyto krátkoperiodické povrchové vlny vykazují výraznou dispersi grupových rychlostí, jíž může být využito při určování přípovrchové geologické stavby zemské kůry ve studované oblasti.
Abstrakt (anglicky)
   Preliminary results of the seismological observations at regional as well as temporary seismic stations during quarry blasts in the Moravo-Silesian region proved the existence of intensive Rayleigh waves. These short-period surface waves display an expressive dispersion of group velocities which can be applied for the determination of near-surface geological structure of the Earth crust in the area under investigation.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012