Podrobnosti záznamu

Název
    Tectogenesis of Tertiary Coal Basins of the Czech Socialist Republic
Údaj o odpovědnosti
    Miroslav Malkovský
Autor
    Malkovský, Miroslav, 1927-
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - monografie
    Coal-bearing formations of Czechoslovakia
Strany
    s. 323-332
Poznámky
    4 obr.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Klasifikační znak
    553.9
Předmětová kategorie
    Čelní hlubina
    Geodynamika, regionální geologie
    Jihočeské křídové a terciemi pánve
    Karpatské neogenní pánve
    ložiska a výskyty hnědého uhlí
    Orogenetické pohyby, geosynklinály, tektogeneze
    Podkrušnohorské pánve
    Žitavská pánev
Geografické jméno
    ČSSR-Čechy
    ČSSR-Morava
Klíčové slovo
    Basins
    Coal
    Czech
    Republic
    Socialist
    Tectogenesis
    Tertiary
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    27. 3. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012