Podrobnosti záznamu

Název
    Tectonic evolution of a continental magmatic arc from transpression in the upper crust to exhumation of mid-crustal orogenic root recorded by episodically emplaced plutons: the Central Bohemian Plutonic Complex (Bohemian Massif)
Další názvy
    tektonický vývoj magmatického oblouku
Autor
    Holub, František
    Verner, Kryštof
    Žák, Jiří
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    International Journal of Earth Sciences
Svazek/č.
    Roč. 94, č. 3
Strany
    15
Rok
    2005
Výraz tezauru
    pluton emplacement, magmatic fabrics, magmatic arc, transpression, exhumation, moldanubian zone, bohemian massif
Klíčové slovo
    Arc
    Bohemian
    Central
    Complex
    Continental
    Crust
    Emplaced
    Episodically
    Evolution
    Exhumation
    Magmatic
    Massif
    Mid-crustal
    Orogenic
    Plutonic
    Plutons
    Recorded
    Root
    Tectonic
    Transpression
    Upper
Abstrakt (česky)
   Studie se zabývá středočeským plutonickým komplexem a jeho tektonickým vývojem.
Abstrakt (anglicky)
   The Central Bohemian Plutonic Complex (CBPC) consists of episodically emplaced plutons, the internal fabrics of which recorded tectonic evolution of a continental magmatic arc. The similar to 354-350 Ma calc-alkaline plutons were emplaced by multiple processes into the upper-crustal Tepla-Barrandian Unit, and their magmatic fabrics recorded increments of regional transpression. Multiple fabrics of the younger, similar to 346 Ma Blatna pluton recorded both regional transpression and the onset of exhumation of mid-crustal orogenic root (Moldanubian Unit). Continuous exhumation-related deformation during pluton cooling resulted in the development of a wide zone of sub-solidus deformation along the SE margin of the CBPC. Finally, syn-exhumation tabular durbachitic pluton of ultrapotassic composition was emplaced atop the intrusive sequence at similar to 343-340 Ma, and the ultrapotassic Tabor pluton intruded after exhumation of the orogenic root (similar to 337 Ma).
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014