Podrobnosti záznamu

Název
    Tectonic evolution of the Konice-Mladeč Belt: structural analysis and a facies disjunction
Údaj o odpovědnosti
    Ondřej Bábek, Martin Janoška
Další názvy
    Tektonický vývoj konicko-mladečského pruhu: strukturní analýza a faciální disjunkce
Autor
    Bábek, Ondřej, 1969-
    Janoška, Martin
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geologica
Svazek/č.
    Vol. 35
Strany
    p. 31-35
Rok
    1997
Poznámky
    4 obr., 1 fot., 22 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Palackianae olomuc., Geol.
Předmětová skupina
    devon
    karbon
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    příkrov
    sedimenty karbonátové
    tektonika kompresní
    tektonika polyfázová
    vrásnění variské
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Javoříčko (Olomouc)
    Konice (Prostějov)
    Mladeč (Olomouc)
Klíčové slovo
    Analysis
    Belt
    Disjunction
    Evolution
    Facies
    Konice-Mladeč
    Structural
    Tectonic
Abstrakt (anglicky)
   The central and southern parts of the Konice-Mladeč Belt are composed of two tectonic units consisting of different lithologic successions - Transitional Development Unit and Basinal Development Unit, respectively. Both the units had developed separately until the Early Carboniferous-Late Carboniferous times, when they were consolidated along a moderately southward dipping thrust sheet plane of W-E strike. The Basinal Development Unit represent a nappe overlying the Transitional Development Unit along this plane. Emplacement of the nappe was coeval with a dextral transpression at the eastern margin of the Bohemian Massif during the Early Carboniferous time interval
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012