Podrobnosti záznamu

Název
    Tectonic slices of metamorphic rocks in the sub-Silesian unit of the flysch Carpathians
Další názvy
    Tektonické šupiny krystalinika v podslezské jednotce flyšových Karpat (25-21 Nový Jičín)