Podrobnosti záznamu

Název
    Tectonometamorphic features of geological units along the northern periphery of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
Další názvy
    Tektonometamorfní vývoj geologických jednotek severovýchodního okraje Moldanubika (Český masív)
Autor
    Buriánek, David
    Hanžl, Pavel
    Nahodilová, Radmila
    Pertoldová, Jaroslava
    Verner, Kryštof
    Vondrovic, Lukáš
    Vrána, Stanislav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of Geosciences
Svazek/č.
    Roč. 54, č. 2
Strany
    14
Rok
    2009
Výraz tezauru
    Central European Variscides, Bohemian Massif, metamorphic structures, Calc-alkaline plutons
Klíčové slovo
    Along
    Bohemian
    Features
    Geological
    Massif
    Moldanubian
    Northern
    Periphery
    Tectonometamorphic
    Units
    Zone
Abstrakt (česky)
   Hlavním tématem publikace je komplexní rešerše a prezentace nových strukturních, geochronologických a petrologických dat z oblasti severovýchodního okraje Moldanubika.
Abstrakt (anglicky)
   In this paper the structural, geochronological and petrological data from the main units of the NE periphery of the Moldanubian Zone, i.e. Kutná Hora Complex, Svratka Unit, Polička and Zábřeh Units, Strážek Unit of the Moldanubian Zone are reviewed.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014