Podrobnosti záznamu

Název
    Tectonostratigraphy of the Zagros suture
Další názvy
    Tectonostratigrafie zagroské sutury.
Autor
    Buday, Tibor
    Cicha, Ivan
    Opletal, Mojmír
    Saad, Jassim
    Saad, Z. Jassim
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2006
Zdrojový dokument - monografie
    Geology of Iraq
Výraz tezauru
    Zagros suture, tectonic evolution, stratigraphy, nape tectonic, Triassic, Jurassic, Cretaceous, Tertiarry,
Klíčové slovo
    Suture
    Tectonostratigraphy
    Zagros
Abstrakt (česky)
   Zagroská sutura je význačná etruktura oddělující metamorfované a nemetamorfované jednotky kolem hranice Iráku Íránu - v iráckém Kurdistánu. Jsou koem ní i ofiolitové tektonické bloky. Jsou zde převážně jurské a křídové horniny s vápenci. Tektonický příkrov tvoří triasové vápence. V práci jsou podrobně popsány všechny zastoupené jednotky.
Abstrakt (anglicky)
   The Zagros suture is important geological structure between metamorfphosed and unmetamorphosed units near the border between Iraq and Iran - in Iraqui Kurdistan. There are ophiolitic tectonic blocks, also. There are mainly Jurrasic and Cretaceous rocks with limestones. Tectonic nappe slide made Triassic limestones. All this stratigrafic units are very detaile described.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014