Podrobnosti záznamu

Název
    Tektonická pozice granulitů na západním okraji Českého masivu: Je oherské krystalinikum skutečně součástí saxothuringika?
Údaj o odpovědnosti
    J. Konopásek a K. Schulmann
Autor
    Konopásek, Jiří
    Schulmann, Karel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce
Strany
    s. 59
Poznámky
    Obsahuje bibliografické odkazy
Klasifikační znak
    061.3
    55(1)
    551.2
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    bohemikum
    datování U/Pb
    eklogit
    granulit
    konference
    krušnohorské krystalinikum
    metapelity
    ortorula
    podmínky P-T
    příkrov
    saxothuringikum
    tektonika
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Měděnec (Chomutov, Kadaň)
    SRN
Klíčové slovo
    Českého
    Granulitů
    Krystalinikum
    Masivu
    Oherské
    Okraji
    Pozice
    Saxothuringika
    Skutečně
    Součástí
    Tektonická
    Západním
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    17. 6. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012