Podrobnosti záznamu

Název
    Tektonická stavba-faktor ovlivňující rozložení teploty v československé části hornoslezské pánve
Údaj o odpovědnosti
    Jan Šafanda, Jiřina Trojanová
Další názvy
    Tectonic structure as a factor effecting the temperature distribution in the Czechoslovak part of the Upper Silesian Basin
Autor
    Šafanda, Jan
    Trojanová, Jiřina
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí
Svazek/č.
    Roč. 38, č. 5
Strany
    s. 202-205
Rok
    1990
Poznámky
    1 tab., 3 diag.
Předmětová skupina
    hornoslezská pánev
    ložiska pevných paliv
    model matematický
    rozložení teploty
    tektonika
    teplota
    uhlí černé
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    Ostravsko-karvinský revír
Klíčové slovo
    části
    československé
    Hornoslezské
    Ovlivňující
    Pánve
    Rozložení
    Stavba-faktor
    Tektonická
    Teploty
Abstrakt (česky)
   Pro studium rozložení podpovrchových teplot v dané oblasti byla v Hornickém ústavu ČSAV Ostrava vypracována nová metoda stanovení teplotních polí. V rámci konstrukce map těchto polí bylo zjištěno, že jejich rozložení souvisí s tektonickou stavbou sledovaného území. K objasnění horizontálních variací teploty byla použita metoda dvourozměrného matematického modelování. Na základě modelových výpočtů lze tvrdit, že současné horizontální variace teploty v okolí tektonických poruch lze vysvětlit refrakcí tepla na vodivostních nehomogenitách, způsobených rozdílným obsahem uhlí v posunutých vrstvách a rozdílnou celkovou mocností uhelných slojí
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012