Podrobnosti záznamu

Název
    Tektonické šupiny krystalinika v podslezské jednotce flyšových Karpat (25-21 Nový Jičín)
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Černý, Arnošt Dudek
Další názvy
    Tectonic slices of metamorphic rocks in the sub-Silesian unit of the flysch Carpathians
Autor
    Černý, Pavel
    Dudek, Arnošt, 1928-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Strany
    s. 18-20
Rok
    2002
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2001.
Předmětová skupina
    analýza petrografická
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    fundament
    geologie regionální
    granitoidy
    mapa geologická
    pararula
    pegmatit
    vnější skupina příkrovů flyšového pásma
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Příbor (Nový Jičín)
Klíčové slovo
    25-21
    Flyšových
    Jednotce
    Jičín
    Karpat
    Krystalinika
    Nový
    Podslezské
    šupiny
    Tektonické
Abstrakt (anglicky)
   During excavations for a pipe-line N of Příbor (Moravia) outcrops of metamorphic rocks were found in the flysch complexes. Partly regressed fine-grained garnet biotite-muscovite gneisses are cut by dykes of garnet bearing biotite-muscovite granodiorite aplite and garnet bearing muscovite pegmatite. The strike and slip of the metamorphics is nearly identical in the length more than 1300 m and the rocks cannot be interpreted as slip blocks in conglomerate layers of the flysch. They are most probably tectonic slices in the frontal part of the sub-Silesian nappe of the flysch Carpathians. their derivation remains unclear, they differ from the higher grade metamorphics of the brunovistulian basement known from deep drilling under the flysch nappes
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012