Podrobnosti záznamu

Název
    Tektonické okná obalovej sekvencie Velkej Fatry
Údaj o odpovědnosti
    Milan Polák
Další názvy
    Tectonic windows of the envelope unit in the Velká Fatra Mts
Autor
    Polák, Milan
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 22, č. 6
Strany
    s. 527-532
Rok
    1990
Poznámky
    4 obr.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    analýza tektonická
    litologie
    okno tektonické
    sekvence obalová
    stratigrafie
    tektonický styl
    Velká Fatra
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Slovensko střední
Klíčové slovo
    Fatry
    Obalovej
    Okná
    Sekvencie
    Tektonické
    Velkej
Abstrakt (česky)
   Šipruňská sekvence je výrazně vyvinutá ve Vel'ké a Malé Fatře, je jednou z charakteristických obalových sekvencí vnitřních Západních Karpat. Výrazná tektonická okna mesozoika vystupují zpod komplexů krížňanského příkrovu. Nejlépe jsou vyvinuta v Belianské dolině, Necpálské dolině a ve východní části pohoří. Rozsah a úplnost litostratigrafického profilu je vjednotlivých oknech rozdílná. Nejkompletnější vrstevní sled má tektonické okno v Belianské dolině. Dokumentuje se vliv podloží na povrchové projevy sedimentárních komplexů
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012