Podrobnosti záznamu

Název
    Tektonické uspořádání jv. okraje Českého masivu na jižní Moravě a v severním Rakousku
Autor
    Roštínský, Pavel
Konference
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2004 (26.04.2004-28.04.2004 : Pec pod Sněžkou, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Geomorfologický sborník 3
Strany
    s. 65-67
Poznámky
    Překlad názvu: Tectonic style of the SE margin of the Bohemian Massif in southern Moravia and northern Austria
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    Diendorf fault
    Marginal zone of the Bohemian Massif
    neotectonics
Klíčové slovo
    Českého
    Jižní
    Jv
    Masivu
    Moravě
    Okraje
    Rakousku
    Severním
    Tektonické
    Uspořádání
Abstrakt (česky)
   Příspěvek studuje geotektonickou pozici, tektonické uspořádání a obecnou geomorfologii jihozápadního úseku Českého masivu. 100 km dlouhý okrajový svah je tvořen regionálně významným diendorfským zlomovým systémem paleozoického stáří. Během kenozoika bylo toto staré tektonické území aktivováno v transtenzním režimu jako jedna ze zón vyrovnávajících rozdílné pohyby mezi Východními Alpami a Západními Karpaty. Z kinematického hlediska proto může být považováno za součást alpinského orogénu.
Abstrakt (anglicky)
   The contribution deals with geotectonic position, tectonic configuration and general geomorphology of the south-western section of the marginal part of the Bohemian Massif. The 100 km long marginal flank is formed by the regionally important linear Diendorf fault system of Paleozoic age. During Cenozoic, this old tectonic area was reactivated in transtensile regime as a one of zones compensating different movements between the Eastern Alps and Western Carpathians. Thus, from a kinematic point of view, it can be regarded as a component of the Alpine orogen.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012