Podrobnosti záznamu

Název
    Tektonický a morfologický vývoj jv. okraje Českého masivu při podsouvání pod Karpaty
Údaj o odpovědnosti
    Jaroslav Dvořák
Další názvy
    Nové výsledky v terciéru Západních Karpat II (Variant.)
    Tectonic and morphological development of the SE margin of the Bohemian Massif during its subduction under Carpathians
Autor
    Dvořák, Jaroslav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Knihovnička Zemního plynu a nafty
Svazek/č.
    Roč. 16
Strany
    s. 15-24
Rok
    1995
Poznámky
    9 obr., 32 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Knih. Zem. Plynu Nafty.
Předmětová skupina
    Český masiv
    hydrologie povrchových vod
    mesozoikum
    paleomorfologie
    příkrov
    terciér
    vrásnění alpinské
    Západní Karpaty
    zlom
Předmětová kategorie
    jihovýchodní svahy Českého masivu
Geografické jméno
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    Českého
    Jv
    Karpaty
    Masivu
    Morfologický
    Okraje
    Podsouvání
    Tektonický
    Vývoj
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    26. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012