Podrobnosti záznamu

Název
    Tektonicky podmíněné eventy v karbonu na Moravě
Údaj o odpovědnosti
    Jaroslav Dvořák, Jan Zapletal
Další názvy
    Tectoevents in Carboniferous Sequences of Moravia
Autor
    Dvořák, Jaroslav
    Zapletal, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Časopis Slezského zemského muzea. Vědy přírodní. Série A
Svazek/č.
    Roč. 42, č. 3
Strany
    s. 215-220
Rok
    1993
Poznámky
    1 obr., 16 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Čas. Slez. zem. Muz., Sér. A
Předmětová skupina
    flyš
    hornoslezská pánev
    karbon
    molasa
    moravský devon a spodní karbon
    pánve
    sedimentologie
    sedimenty klastické
    uhelná sloj
    vrásnění variské
Předmětová kategorie
    eventostratigrafie
Geografické jméno
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    Eventy
    Karbonu
    Moravě
    Podmíněné
    Tektonicky
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012