Podrobnosti záznamu

Název
    Tektonika čs. části hornoslezské pánve ve vztahu k vytěžitelnosti slojí s postupem do větších hloubek a vlivům na současný georeliéf
Údaj o odpovědnosti
    Radomír Grygar, Jan Jelínek, Jiří Ptáček, Petr Waclawik, Petr Welser
Autor
    Grygar, Radomír
    Jelínek, Jan
    Ptáček, Jiří
    Waclawik, Petr
    Welser, Petr
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part II
Strany
    s. 571-578
Poznámky
    4 obr.
    Anglické resumé
    Bibliografie na s. 577-578
    il.
Klasifikační znak
    551.4
    553.9
Skupina konspektu
    55
    553
Předmětová skupina
    analýza tektonická
    brunovistulikum
    digitalizace
    flyšové pásmo Západních Karpat
    hornoslezská pánev
    modelování
    morfostruktura
    neotektonika
    paleoreliéf
    přesmyk
    příkrov
    reaktivace tektonická
    reliéf
    těžba podzemní
    uhelná sloj
    uhelný revír
    vrásnění alpinské
    vrásnění variské
    zóna zlomová
Geografické jméno
    Morava (Česko)
Klíčové slovo
    části
    čs
    Do
    Georeliéf
    Hloubek
    Hornoslezské
    Pánve
    Postupem
    Slojí
    Současný
    Tektonika
    Větších
    Vlivům
    Vytěžitelnosti
    Vztahu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012