Podrobnosti záznamu

Název
    Temperatury przemian kontaktowych w skaĺach osĺony intruzji Kĺodzko-zĺotostockiej w okolicach Želazna
Údaj o odpovědnosti
    Bogusĺaw Bagiňski
Další názvy
    Temperatures of Contact Changes in Rocks of the Cover of the Kĺodzko-Zĺoty Stok intrusion in the vicinity of Zelazno
Autor
    Bagiňski, Bogusĺaw
Jazyk
    polsky
Zdrojový dokument - seriál
    Archiwum Mineralogiczne
Svazek/č.
    Roč. 43, č. 2
Strany
    s. 61-78
Rok
    1989
Poznámky
    3 obr., 5 tab., 6 diag., 2 pl.
    Zkr. název ser.: Arch. mineral. (Warszawa)
Předmětová skupina
    amfiboly
    kontaktní metamorfóza
    plagioklasy
    teplota
    západosudetská oblast
Geografické jméno
    Polsko - jihozápad
Klíčové slovo
    Intruzji
    Kĺodzko-zĺotostockiej
    Kontaktowych
    Okolicach
    Osĺony
    Przemian
    Skaĺach
    Temperatury
    Želazna
Abstrakt (česky)
   Pomocí plagioklas-amfibolového geotermometru byla stanovena teplota kontaktní metamorfozy kolem klodsko-zlotostockého granitoidního masívu. Podle metody Perčuka (1970) bylo stanoveno rozmezí teplot 690 - 740 stupňů C, podle metody Speara (1980) 640 - 700 stupňů C. Výsledky odpovídají podmínkám facie amfibolických rohovců ve smyslu Turnera-Verhogena (1960)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012