Podrobnosti záznamu

Název
    Ten years of monitoring the natural seismicity in the NE part of the Bohemian Massif using stations of IPE
Další názvy
    Deset let monitorování přirozené seismicity sv. části Českého masivu stanicemi ÚFZ