Podrobnosti záznamu

Název
    Tenzometrická měření přetvárných vlastností hornin v laboratorních podmínkách
Autor
    Dombková, Anna
    Knejzlík, Jaromír
    Konečný, Pavel
    Rambouský, Zdeněk
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Svazek/č.
    Roč. 5, č. 2
Strany
    s. 83-87
Rok
    2005
Poznámky
    Překlad názvu: Measurement of strain properties by strain gauges in laboratory conditions
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    deformation of rock
    measurement
Klíčové slovo
    Hornin
    Laboratorních
    Měření
    Podmínkách
    Přetvárných
    Tenzometrická
    Vlastností
Abstrakt (česky)
   V příspěvku je popsána metoda a jsou publikovány výsledky kontinuálního měření deformace hornin v průběhu zatěžování. Měření je prováděno za pomocí speciální měřící komory osazené tenzometry, která umožňuje měření jak podélných, tak příčných deformací v procesu zatěžování. Z naměřených hodnot je pak počítán průběh Youngova modulu během experimentu.
Abstrakt (anglicky)
   The method and results of continuous measurement of deformation of rock samples in laboratory conditions is described in this paper. The special cell is equipped by strain gauges and enables the measurement of axial and lateral deformation in process of loading. The results of Young´s modulus obtained from these measurements are discussed, too.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012