Podrobnosti záznamu

Název
    Tenzometrická měření přetvárných vlastností materiálů
Autor
    Knejzlík, Jaromír
    Konečný, Pavel
    Poláček, J.
    Rambouský, Zdeněk
Konference
    New results of seismological, geophysical and geotechnical research/12. : 01.04.2003-03.04.2003 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Svazek/č.
    Roč. 3, č. 2
Strany
    s. 135-141
Rok
    2003
Poznámky
    Překlad názvu: Strain gauges measurement of strain properties of rocks
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    strain gauges measurement
Klíčové slovo
    Materiálů
    Měření
    Přetvárných
    Tenzometrická
    Vlastností
Abstrakt (česky)
   V tomto příspěvku jsou popsány dva systémy měření přetvárných vlastností horninových materiálů. Oba z nich jsou založeny na použití tenzometrických snímačů poskytujících rozmanitost jejich použití. Přesnost měření, jednoduchá manipulace a možnost měření dodatečných hodnot jsou nejdůležitějšími výhodami tohoto systému.
Abstrakt (anglicky)
   Two systems of measurement of strain properties of rocks are described in this contribution. Both of systems are based on strain gauges measurement enables multiple usage. Accuracy of measurement, simple manipulation and possibility of measurement of additional quantities are the most important advantages of this system.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012