Podrobnosti záznamu

Název
    Teoretické aspekty proudění důlních plynů na povrch
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Strakoš
Další názvy
    Underground gas convection laws and surface emissions of methane
Autor
    Strakoš, Vladimír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 46, č. 2
Strany
    s. 105-114
Rok
    2000
Poznámky
    9 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Předmětová skupina
    důl opuštěný
    geologie urbanistická
    metan
    proudění
    rizika geologická
    stavby
    těžba podzemní
    tlak
    uhelná sloj
    vrt
    zemní plyn
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Ostrava
Klíčové slovo
    Aspekty
    Důlních
    Plynů
    Povrch
    Proudění
    Teoretické
Abstrakt (anglicky)
   Underground gas flowing in territories disturbed by underground coal mining activity can affect safety of population by accumulation of explosive methane-air mixture in inadequately ventilated rooms. The paper deals with laws of gas flowing underground as well as with possibilities of underground gas flowing modelling. Surface methane flowing directions are influenced by premises built up by men in such kind of territory such as cellars of houses, subsurface garages, urban underpasses, sewage systems, reinforced isolated areas, asphalt's roads, parking places etc. As well as by atmospheric pressure conditions which can act favourably or unfavourably on explosion risk. The article is introduction into this problematics aimed at possibilities of minimalize explosion risk in endangered areas
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012