Podrobnosti záznamu

Název
    Tepelně alterované černé uhlí z Hornoslezské černouhelné pánve
Další názvy
    Thermally altered coal from Upper Silesian Coal Basin