Podrobnosti záznamu

Název
    Teploty a tlaky v současné středoevropské kůře
Další názvy
    Temperatures and pressures in the present Central European Earths crust
Autor
    Suk, Miloslav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí - Rudy - Geol. Průzk.
Svazek/č.
    Roč. 50, č. 1
Strany
    6
Rok
    2002
Výraz tezauru
    continental srust Central Europe
    geotermal field
    presure field
    stress field
Klíčové slovo
    Kůře
    Současné
    Středoevropské
    Teploty
    Tlaky
Abstrakt (česky)
   V kontinentální litosféře existuje mnoho druhů tlaků, které vytvářejí globální tlakové pole. Tlaky působí zčásti samostatně a nezávisle, zčásti společně a ve složité závislosti navzájem i na distribuci a gradientech tepelného toku. Tato závislost zpochybňuje některé principy moderní petrologie, např. tzv. facie hlubinnosti (bathogrády). Současné napěťové pole na území České republiky má orientaci SSZ-JJV až SSV-JJZ. Uplatňuje se v současných pohybech povrchu, v blokové stavbě, při šíření zemětřesení i při antropogenních pohybech hmot v litosféře. Zřejmá je také jeho souvislost s orientací horizontální složky tepelného toku ve středoevropské litosféře.
Abstrakt (anglicky)
   The contemporaneous stress field on the territory of Czech Republic have an orientation of maximum stresses NNW-SSE up to N-S. A cumulating of the earthquakes epicentres in NW Bohemia, the direction of spread of the Alpine earthquakes in to the Bohemian Massif and probably the direction of thermal flow from the geothermal positive anomalies in the South to the negative anomaly under the North European platform correspond to this orientation of the stress field. Residual stresses of Tertiary palaeofield are oriented perpendicular to the Alpine and Carpathian arch. Each orogeny which affected the Bohemian Massif was followed by its breaking up into the blocks with various of isostatic uplift or sinking.The temperature field of the continental crust is irregular and its variability is not connected with the rise of the energy flows from the interior of Earth only.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012