Podrobnosti záznamu

Název
    Teploty vzniku hydrotermálních křemenců a silkret ve výplni oháreckého riftu: interpretace SIMS dat
Autor
    Adamovič, Jiří
    Whitehouse, M. J.
    Zachariáš, J.
Konference
    Spoločný kongres Slovenskej a Českej geologickej spoločnosti (30.09.2009-04.10.2009 : Bratislava, Slovensko)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    abstrakt
Zdrojový dokument - monografie
    Spoločný kongres Slovenskej a Českej geologickej spoločnosti : zborník abstraktov a exkurzný sprievodca
Strany
    S. 1-2
Poznámky
    Projekt: IAA3013302, GA AV ČR
    Překlad názvu: Temperatures of the formation of hydrothermal quartzites and silcretes in the fill of the Ohře Rift: interpretation of SIMS data
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    Ohře Rift
    quartzite
    silcrete
    silicification
Klíčové slovo
    Dat
    Hydrotermálních
    Interpretace
    Křemenců
    Oháreckého
    Riftu
    Silkret
    SIMS
    Teploty
    Výplni
    Vzniku
Abstrakt (česky)
   Pomocí izotopových poměrů v křemitém tmelu byl potvrzen silkretový původ většiny křemenců v oháreckém riftu. Hydrotermální křemence jsou vázány na zónu podél krušnohorského zlomu.
Abstrakt (anglicky)
   Silcrete origin of most quartzites in the Ohře Rift graben was confirmed by oxygen isotope ratios in silica cement in quartzites. Hydrothermal quartzites are restricted to the Krušné hory Fault zone.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012