Podrobnosti záznamu

Název
    Terénní a laboratorní dokumentace stavebního odkryvu na západním okraji Bělotína, Moravská brána : 25-12 Hranice
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Gába, Jarmila Vašíčková, Dalibor Matýsek, Tomáš Rozehnal
Další názvy
    Field and laboratory documentation of a building site exposure on western edge of Bělotín, Moravian Gate
Autor
    Gába, Zdeněk, 1939-
    Matýsek, Dalibor, 1960-
    Rozehnal, Tomáš, 1944-
    Vašíčková, Jarmila
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
Svazek/č.
    Roč. 14
Strany
    s. 17-21
Rok
    2007
Poznámky
    1 obr., 1 diagr., 6 fot., 1 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2006
Klasifikační znak
    55(1)
    552
Skupina konspektu
    55
    552
Předmětová skupina
    analýza valounová
    baden
    difrakce rentgenová
    geologie regionální
    jíl
    karpatská neogenní předhlubeň
    kvartér
    kvartér Západních Karpat
    miocén
    odkryv umělý
    paleolimnologie
    příkrov
    rozvodí
    sedimenty klastické
    silicifikace
    tektonika kompresní
    tektonika vrásová
    těžké minerály
    vrásnění alpinské
    zvrstvení rytmické
Geografické jméno
    Bělotín (Přerov, Hranice)
    Morava (Česko)
    Moravská brána (Česko)
Klíčové slovo
    25-12
    Bělotína
    Brána
    Dokumentace
    Hranice
    Laboratorní
    Moravská
    Odkryvu
    Okraji
    Stavebního
    Terénní
    Západním
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    14. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012