Podrobnosti záznamu

Název
    Terénní gamaspektrometrické měření přirozené radioaktivity hornin v oblasti moravskoslezského kulmu v Nízkém Jeseníku
Další názvy
    Ground gamma-ray spectrometrical measurement of natural radioactivity of rocks in the Moravian-Silesian Culm area in the Nízký Jeseník Mts.
Autor
    Štelcl, Jindřich
    Zimák, Jiří
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Strany
    2
Rok
    2003
Výraz tezauru
    gamma-ray spectrometry
    Lower Carboniferous sediments
    Moravian-Silesian Culm
Klíčové slovo
    Gamaspektrometrické
    Hornin
    Jeseníku
    Kulmu
    Měření
    Moravskoslezského
    Nízkém
    Oblasti
    Přirozené
    Radioaktivity
    Terénní
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012