Podrobnosti záznamu

Název
    Terasy řeky Malše
Údaj o odpovědnosti
    Václav Novák
Další názvy
    Terraces of the river Malše
Autor
    Novák, Václav, 1945-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Svazek/č.
    Roč. 30, č. 3
Strany
    s. 75-82
Rok
    1990
Poznámky
    3 obr., 1 tab., 1 diag.
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Předmětová skupina
    budějovická pánev
    eroze
    geomorfologie akumulačních oblastí
    pleistocén
    sedimentace fluviální
    terasy
    tvary geomorfologické
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Jihočeský kraj
Klíčové slovo
    Malše
    řeky
    Terasy
Abstrakt (česky)
   Rozšíření štěrkopískových sedimentů Malše závisí na jejich geomorfologické pozici. Údolní terasa je vyvinuta souvisle po celé délce toku, kdežto ostatní pleistocenní terasy na údolních svazích jsou zachovány jen v reliktech. Na středním toku jsou tyto relikty drobné, nesouvislé, na dolním toku jsou vyvinuty ve značných mocnostech a vytvářejí souvislé lineárně protažené výskyty podél toku. Nový rozbor sklonové křivky umožnil zjistit polohy místních erozních bází. Charakteristická nespojitost derivace sklonové křivky v místě soutoku se Stropnicí ukazuje na to, že říční terasy od tohoto místa do Českých Budějovic jsou již terasami Stropnice
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012