Podrobnosti záznamu

Název
    Terciérní a kvartérní sedimenty na listu Mohelnice (14-43 Mohelnice)
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Havlíček
Další názvy
    Tertiary and Quaternary sediments on the Mohelnice sheet
Autor
    Havlíček, Pavel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995
Strany
    s. 79-80
Rok
    1996
Poznámky
    3 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1995.
Předmětová skupina
    aluvium
    biostratigrafie
    eolické sedimenty
    kvartér Českého masivu
    pleistocén
    pliocén
    sedimentace eolická
    sedimentace fluviální
    terciér Českého masivu
    výzkum
    zpráva o činnosti
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Mohelnice (Šumperk)
Klíčové slovo
    14-43
    Kvartérní
    Listu
    Mohelnice
    Sedimenty
    Terciérní
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 6. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012