Podrobnosti záznamu

Název
    Terciérní jeskynní sedimenty v lomu Malá Dohoda u Holštejna v Moravském krasu (24-23 Protivanov)
Údaj o odpovědnosti
    Jaroslav Kadlec, Zdeněk Táborský
Další názvy
    Tertiary cave sediments exposed in the Malá dohoda Quarry at Holštejn in the Moravian Karst
Autor
    Kadlec, Jaroslav
    Táborský, Zdeněk
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 9
Strany
    s. 30-33
Rok
    2002
Poznámky
    1 obr., 1 tab., 22 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2001.
Předmětová skupina
    geologie regionální
    jeskyně
    kvartér Českého masivu
    litofacie
    miocén-spodní
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    sedimenty
    sedimenty jeskynní
    speleologie
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Holštejn (Blansko)
    Moravský kras
Klíčové slovo
    24-23
    Dohoda
    Holštejna
    Jeskynní
    Krasu
    Lomu
    Malá
    Moravském
    Protivanov
    Sedimenty
    Terciérní
Abstrakt (anglicky)
   Tertiary fluvial sediments were found in two cave channels exposed in a limestone quarry named Malá dohoda at Holštejn near the nothern termination of the Moravian Karst. The age of these cave deposits is the Lower Miocene (Ottnangian) based on lithology and heavy mineral assemblage. Subsurface fluvial activity doucmented by the high position (495 m a.s.l.) of these filled cave channels opens new questions concerning the pre-Badenian fluvial processes and speleogenesis in the Moravian Karst
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012