Podrobnosti záznamu

Název
    Terciérní jeskynní sedimenty v lomu Malá dohoda u Holštějna v Moravském krasu
Další názvy
    Tertiary cave sediments exposed in the Malá dohoda Quarry at Holštejn in the Moravian Karst
Autor
    Kadlec, Jaroslav
    Táborský, Zdeněk
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001
Svazek/č.
    Roč. 9, č. září
Strany
    4
Rok
    2002
Výraz tezauru
    cave sediments, heavy minerals, Tertiary speleogenesis, Moravian Karst
Klíčové slovo
    Dohoda
    Holštějna
    Jeskynní
    Krasu
    Lomu
    Malá
    Moravském
    Sedimenty
    Terciérní
Abstrakt (česky)
   Ve vápencovém lomu Malá dohoda u Holštejna byly během těžby devonského vápence odkryty dvě jeskynní chodby, vyplněné klastickými sedimenty. Obě chodby mají charakter freatických kanálů se stěnami modelovanými vodní korozí.Z psefitické a psamitické frakce výplně kanálů byly odebrány dva vzorky na analýzu těžkých minerálů. Na základě výrazného zastoupení staurolitu v těžké frakci jsou chodby řazeny do ottnangu ve spodním miocénu.
Abstrakt (anglicky)
   Tertiary cave sediments exposed in the Malá dohoda Quarry at Holštejn in the Moravian Karst
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014