Podrobnosti záznamu

Název
    Terciérní sedimenty v okolí Vacenovic
Údaj o odpovědnosti
    Slavomír Nehyba
Další názvy
    Tertiary Sediments in the Vicinity of Vacenovice
Autor
    Nehyba, Slavomír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči
Svazek/č.
    Roč. 18
Strany
    s. 1-12
Rok
    1992
Poznámky
    8 obr.,3 tab.,2 diagr.,15 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Přírodověd. Sbor. Západomorav. Muz. (Třebíč)
Předmětová skupina
    analýza hornin
    chemické vlastnosti
    granulometrie
    mapa geologická
    moldanubikum
    sedimenty klastické
    terciér
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    Vacenovice
Klíčové slovo
    Okolí
    Sedimenty
    Terciérní
    Vacenovic
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012