Podrobnosti záznamu

Název
    Termín kulm v geologii Českého masivu
Údaj o odpovědnosti
    Jan Zapletal
Další názvy
    Seminář "Klasifikace magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin" 9. prosince 1999 - Sborník referátů (Variant.)
    The term kulm in the Bohemian Massiv geology
Autor
    Zapletal, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology
Svazek/č.
    Roč. 27
Strany
    s. 41-44
Rok
    1997
Poznámky
    Německé resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Scr. Univ. Masaryk. brun., Geol.
Předmětová skupina
    flyš
    karbon-spodní
    klasifikace
    kulm
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    sedimentace
    terminologie
Geografické jméno
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    Českého
    Geologii
    Kulm
    Masivu
    Termín
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012