Podrobnosti záznamu

Název
    Termogravimetrická analýza popelů ze spalování biomasy
Autor
    Náhunková, Jana
    Straka, Pavel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Paliva
Svazek/č.
    Roč. 5, č. 1
Strany
    s. 32-36
Rok
    2013
Poznámky
    Projekt: QI102A207, GA MZe3cav_un_auth*0263180
    Překlad názvu: Thermogravimetric analysis of ashes from biomass combustion
    Rozsah: 5 s. : P
Předmětová kategorie
    ash
    biomass
    thermogravimetric analysis
Klíčové slovo
    Analýza
    Biomasy
    Popelů
    Spalování
    Termogravimetrická
Abstrakt (česky)
   Byla navržena nová termogravimetrické metoda stanovení nedopalu v popelech určená především pro popely ze spalování biomasy. Stanovení je založeno na rozdílu hmotnostního úbytku vzorku popela v inertním prostředí a v atmosféře oxidu uhličitého.
Abstrakt (anglicky)
   A new method thermogravimetric analysis of unburned carbon in ashes from biomass combustion was suggested. The method is based on measurement of weight loss in the sample using inert atmosphere, then that in an atmosphere of carbon dioxide.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    24. 10. 2014