Podrobnosti záznamu

Název
    Termomagnetické křivky vybraných fonolitů a trachytů Českého středohoří
Autor
    Cajz, Vladimír
    Chlupáčová, M.
    Mrázová, Š.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    Roč. 2012, Prosinec
Strany
    s. 316-318
Rok
    2013
Poznámky
    Překlad názvu: Thermomagnetic curves of selected phonolites and trachytes of the České středohoří Mts
    Rozsah: 3 s. : E
Předmětová kategorie
    České středohoří Mts.
    magnetic susceptibility
    phonolites
    thermomagnetic curves
    trachytes
Klíčové slovo
    Českého
    Fonolitů
    Křivky
    Středohoří
    Termomagnetické
    Trachytů
    Vybraných
Abstrakt (česky)
   Byla sledována teplotní závislost magnetické susceptibility a krystalochemických vlastností Fe-Ti oxidů ve 21 vzorcích fonolitů a trachytů Českého středohoří. Potvrdilo se, že magnetizace hornin je způsobená především feromagnetickými minerály v závislosti na druhu minerálu a velikosti zrna, ale i na obsahu prvků zastupujících v něm Fe.
Abstrakt (anglicky)
   Variability of the temperature dependance of magnetic susceptibility and crystalochemical properties of the Fe-Ti oxides have been investigated for 21 samples of trachytes and phonolites from the České středohoří Mts. It was confirmed that magnetization of the rocks is mainly caused by ferromagnetic minerals depending not only on the mineral type and grain size, but also on the contents of Fe-substituting elements in it.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    23. 10. 2014