Podrobnosti záznamu

Název
    Tertiary Phonolite Laccolith of Mariánská Hora Hill, N. Bohemia: Geological, Petrological and Mineralogical Characteristics
Údaj o odpovědnosti
    Jaromír Ulrych, Jiří K. Novák, Anna Langrová, Karel Melka, Vladimír Cajz, Jiří Adamovič, Franz Pertlik, Tomáš Wiesner, Ladislav Žid, Miroslav Radoň
Další názvy
    Mariánská Hora - terciérní fonolitový lakolit v severních Čechách: geologická, petrologická a mineralogická charakteristika
Autor
    Adamovič, Jiří, 1965-
    Cajz, Vladimír
    Langrová, Anna
    Melka, Karel
    Novák, Jiří K.
    Pertlik, Franz
    Radoň, Miroslav
    Ulrych, Jaromír
    Wiesner, Tomáš
    Žid, Ladislav
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta montana. Series A, Geodynamics
Svazek/č.
    Vol. 15
Strany
    s. 5-44
Rok
    116
Poznámky
    1 obr., 4 diagr., 4 fot., 11 tab.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta montana (Praha), Ser. A.
Předmětová skupina
    analýza petrografická
    chemismus hornin
    fonolit
    lakolit
    minerály horninotvorné
    oligocén
    vulkanity Českého středohoří
    zeolity
Geografické jméno
    České středohoří
    ČR-Čechy
    Ústí nad Labem
Klíčové slovo
    Bohemia
    Characteristics
    Geological
    Hill
    Hora
    Laccolith
    Mariánská
    Mineralogical
    Petrological
    Phonolite
    Tertiary
Abstrakt (anglicky)
   he irregular phonolite laccolith penetrated into different levels of the Cretaceous sediments along a pre-existing tectonic structure in the Upper Oligocene (26 Ma). Later it was tectonically modified and intersected by the Labe River to form Mariánská hora Hill (MH) and Kamenný vrch Hill (KV). The laccolith is formed by miaskitic natrolite sodalite phonolite passing into analcime sodalite phonolite in marginal parts of the body. The 87Sr/86Sr (0.704414)i and 143Nd/144Nd (0.51276)i ratios manifest pertinence of the phonolite magma within the mantle array near the bulk earth composition without substantial crustal contamination. Major- and trace-element composition indicates strong differentiation of parental magma largely resulting from feldspars clinopyroxene, titanian magnetite, titanite, and apatite fractination.
   The rock is enriched in most incompatible elements such as alkalies, Rb, Cs, Sr, Ba, Zr, Hf, U, Th, Nb, Ta and depleted in P, Ti, together with impoverishment in compatible elements such as Mg, Cr, Ni, Co, Sc. The phonolite represents low-pressure differentiation AFC products of mantle-derived magma. Grossular, hydrogrossular-hibschite, diopside, wollastonite and fluorapophyllite represent paragenesis of thermally metamorphosed calcareous xenoliths. Classical minerals of autometamorphic hydrothermal alteration phase of the phonolite well-known from this locality (natrolite I and II-thomsonite-analcime-fluorapophyllite/albine, hyalit-fluorit-carbonates I, II, III-delessite and Mn-oxyhydroxide) represent products of late-stage fluid crystallization in cavity fillings and veinlets
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    27. 10. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012