Podrobnosti záznamu

Název
    Tertiary Sediments in the Vicinity of Vacenovice
Další názvy
    Terciérní sedimenty v okolí Vacenovic