Podrobnosti záznamu

Název
    Tertiary plants of the Plzeň Basin (West Bohemia)
Autor
    Konzalová, Magda
    Kvaček, Z.
    Němejc, F.
    Pacltová, B.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Svazek/č.
    Roč. 46, č. 4
Strany
    s. 121-176
Rok
    2002
Poznámky
    CEZ:MSM 113100006
    Projekt: GA205/01/0639, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Třetihorní rostliny Plzeňské pánve (Západní Čechy)
    Rozsah: 55 s.
Předmětová kategorie
    plant macro- and microfossils
    Plzeň Basin (W. Bohemia)
    Tertiary-Miocene
Klíčové slovo
    Basin
    Bohemia
    Plants
    Plzeň
    Tertiary
    West
Abstrakt (česky)
   Paleobotanické/palynologické zhodnocení třetihorních rostlinných souborů vyskytujících se v Plzeňské pánvi. Jílovité uloženiny v podloží kvarcitů (Dobříč) obsahovaly společenstvo bez Arktoterciérních elementů. Tyto úrovně jsou přiřazovány k ranně miocénním uloženinám keramických jílů (Zruč, Žichlice, Dnešice) a korelovány se spodně miocénním Mosteckým souvrstvím v severních Čechách. Bituminózní lupenité břidlice z Horní Břízy jsou ojedinělé mezi sedimenty Českého masivu a ukazují stáří středního miocénu (pozdní báden až ranný sarmat).
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012