Podrobnosti záznamu

Název
    Tertiary vegetation and depositional environments of the "Bílina delta" in the North-Bohemian brown-coal basin
Údaj o odpovědnosti
    Čestmír Bůžek, Zdeněk Dvořák, Zlatko Kvaček, Miroslav Prokš
Další názvy
    Třetihorní vegetace a sedimentační prostředí "bílinské delty" v severočeské hnědouhelné pánvi
Autor
    Bůžek, Čestmír, 1933-
    Dvořák, Zdeněk
    Kvaček, Zlatko, 1937-
    Prokš, Miroslav
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Časopis pro mineralogii a geologii
Svazek/č.
    Vol. 37, no. 2
Strany
    s. 117-134
Rok
    1992
Poznámky
    6 obr.,3 tab.,4 pl.,17 bibl. + 4
    České resumé
    Zkr. název ser.: Čas. Mineral. Geol.
Předmětová skupina
    flóra
    miocén-spodní
    oligocén
    paleoekologie
    sedimenty jezerní
    severočeská pánev
    uhelná sloj
Geografické jméno
    Bílina
    Braňany
    ČSFR-Čechy
    Duchcov
    Libkovice
Klíčové slovo
    Basin
    Bílina
    Brown-coal
    Delta
    Depositional
    Environments
    North-Bohemian
    Tertiary
    Vegetation
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 6. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012