Podrobnosti záznamu

Název
    Testate amoebae and foraminifera (Protozoa) from the salt-meadow habitats in southern Moravia (Czech Republic)
Další názvy
    krytenky a foraminifery (Protozoa) ze slanisek na jižní Moravě (Česká republika)
Autor
    Bubík, Miroslav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Proceedings of the Sixth International Workshop on Agglutinated Foraminifera
Poznámky
    Akce: 2001/09/01 ; Praha
Výraz tezauru
    hydrobiology, soil biology, testate amoebae, Foraminifera, salt meadows, taxonomy, ecology
Klíčové slovo
    Amoebae
    Czech
    Foraminifera
    Habitats
    Moravia
    Protozoa
    Republic
    Salt-meadow
    Southern
    Testate
Abstrakt (česky)
   Fauna krytenek a foraminifer byla studována na třech slaniscích jižní Moravy. Moderní nemořský výskyt foraminifer Haplophragmoides manilaensis zjištěný na dvou lokalitách představuje subfosilní populace. Jedna z nich byla datována přibližně do posledních dekád 19. stolení. V článku je diskutována taxomomie a variabilita plexu H. manilaensis - wilberti. Ve vzorcích z vodních i půdních biotopů bylo zjištěno 61 druhů a variet krytenek. Na všech třech lokalitách dominují jubikvitní druhy. Centropyxis halophila a C. gasparella reprezentují halofilní druhy a zároveň nové druhy pro Českou Republiku.
Abstrakt (anglicky)
   The paper herein presents preliminary results of an investigation of the testate amoebae and foraminifer fauna from three salt meadows in southern Moravia, Czech Republic. Surprising discovery of modern non-marine occurrence of Haplophragmoides manilaensis at two localities studied represents subfossil populations. One of them was dated approximately to the last decades of 19th century. The taxonomy and the morphologic variation of the H. manilaensis - wilberti plexus is discussed in paper. Sixty-one species of testate amoebae and their varieties were identified in samples collected from water and wet soil of salt meadows. Ubiquitous species dominate the amoebae communities in all three localities. The Centropyxis halophila and C. gasparella represent the only halophilous species found in these localities (new taxa for Czech Republic).
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014