Podrobnosti záznamu

Název
    Textural and chemical evolution of a fractionated granitic system: the Podlesí stock, Czech Republic
Další názvy
    Texturní a chemický vývoj frakcionovaného granitového systému: peň Podlesí, Česká republika
Autor
    Breiter, Karel
    Gabašová, Ananda
    Leichmann, Jaromír
    Müller, Axel
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Lithos
Svazek/č.
    Roč. 80, č. 1-4
Strany
    23
Rok
    2005
Výraz tezauru
    granite, breccia, UST, magmatic layering, feldspars, quartz
Klíčové slovo
    Chemical
    Czech
    Evolution
    Fractionated
    Granitic
    Podlesí
    Republic
    Stock
    System
    Textural
Abstrakt (česky)
   Granitový system Podlesí je extremně frakcionovaný peraluminický, F-, Li- a P-bohatý. Jeho magmatický vývoj kombinuje rysy typické pro porfyrové intruse (explosivní brekcie, usměrněná krystalizace), vzácnoprvkové granity(stockscheider) a pegmatity(extremní F-P-Li-eobohacení, Nb-Ta-Sn-minerály, magmatická vrstevnatost). Geologická, texturní a mineralogická data potvrzují, že granity na Podlesí vznikaly frakcionací granitické taveniny obohacené vodou, fluorem, fosforem, lithium etc.
Abstrakt (anglicky)
   The Podlesí granite stock is an extremely fractionated, peraluminous, F-, Li- and P-rich Sn, W, Nb, Ta-bearing rare-metal granite system. Its magmatic evolution combined features typical for intrusions related to porphyry type deposits, rare-metal granites with those typical for rare metal pegmatites. Data confirmed that the Podlesí granites evolved from fractionated granitic melt progressively enriched in water, fluorine, phosphorus, lithium etc. Quartz, K-feldspar, Fe-Li-mica and topaz bear evidence of multistage crystallisation that alternated with episodes of resorption. Changes in chemical composition between individual crystal zones and/or populations provide evidence of chemical evolution of the melt and variations in rock textures mirror changes in pT conditions of crystallisation. Equilibrium crystallisation was interrupted several times by opening of the system and the consequent adiabatic decrease of pressure and temperature resulted in episodes of non-equilibrium crystallis
   ation.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014