Podrobnosti záznamu

Název
    Texture and petrography of glacial deposits in the northern foothill of the Hrubý Jeseník and Rychlebské Mts., Czechia
Další názvy
    Struktura a petrografie ledovcových sedimentů při severním úpatí Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor, Česko
Autor
    Nývlt, Daniel
    Sikorová, Jana
    Víšek, Josef
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geological Quarterly
Svazek/č.
    Roč. 50, č. 3
Strany
    8
Rok
    2006
Výraz tezauru
    Northern Moravia, clast shape, provenance, glaciofluvial sediment, heavy minerals
Klíčové slovo
    Czechia
    Deposits
    Foothill
    Glacial
    Hrubý
    Jeseník
    Mts
    Northern
    Petrography
    Rychlebské
    Texture
Abstrakt (česky)
   Petrografické a mineralogické vlastnosti (zrnitost, petrografické složení, těžké minerály, tvar a zaoblení klastů) ledovcových sedimentů ze severního podhůří Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor byly studovány.
Abstrakt (anglicky)
   Petrographical and mineralogical properties (grain-size, petrographical composition, heavy minerals, clast shape and roundness) of glacial sediments have been studied at the localities from the northern foothills of the Hrubý Jeseník and Rychlebské Mts.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014