Podrobnosti záznamu

Název
    Thallium dynamics in contrasting light sandy soils-Soil vulnerability assessment to anthropogenic contamination
Autor
    Chrastný, V.
    Drábek, O.
    Drahota, Petr
    Galušková, I.
    Grygar, Tomáš
    Komárek, M.
    Tejnecký, V.
    Vaněk, A.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of Hazardous Materials
Svazek/č.
    Roč. 173, 1/3
Strany
    s. 717-723
Rok
    2010
Poznámky
    Dynamika thalia v kontrastních lehkých písčitých půdách-hodnocení zranitelnosti půd vůči antropogenní kontaminaci Tato studie diskutuje vliv různých půdních podmínek a LMWOA (nízkomolekulární organické kyseliny) na dynamiku antropogenního Tl. Během stárnutí vzorků bylo zaznamenáno zvýšení Tl v reziduální frakce na úkor labilní frakce, což ukazuje na vstup Tl do stabilních fází (např. illit a nebo amorfní silikáty). Zvýšené obsahy vodou rozpustného Tl byly zaznamenány u všech vzorků půd po aplikaci LMWOA (simulace kořenových metabolitů); příčinnou je pravděpodobně částečné rozpouštění méně rozpustných fází (silikáty případně oxidy). Oxidy Mn, illit a snad i amorfní silikáty jsou nejvýznamnější minerály obsahující Tl. Významným faktorem ovlivňujícím mobilitu Tl v půdách bohatých karbonáty je spolusrážení Tl s novotvořenými karbonáty. Proto předpokládáme, že stanovení CEC, pHZPC a mineralogie půd je významné pro určení chování Tl v půdních systémech.
    Rozsah: 7 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502
Předmětová kategorie
    LMWOA
    mobility
    retention
    soil
    thallium
Klíčové slovo
    Anthropogenic
    Assessment
    Contamination
    Contrasting
    Dynamics
    Light
    Sandy
    Soils-Soil
    Thallium
    Vulnerability
Abstrakt (anglicky)
   The influence of different soil conditions and the presence of LMWOA (Low Molecular Weight Organic Acids) on anthropogenic Tl dynamics were discussed in this study. A shift from the "labile" to the residual fraction during the ageing was identified, indicating Tl incorporation into stable phases (e.g., illite and/or amorphous silicates). The increased water-soluble Tl concentration (1.8 fold, in maximum) after the split application of LMWOA was observed in all soils; partial dissolution of relatively "insoluble" Tl-bearing phases (silicates and eventually oxides) in the presence of LMWOA is suggested. Manganese(III,IV) oxides, illite and amorphous silicates were evaluated as the dominant phases responsible for Tl retention in the soils. In carbonate-rich soils, Tl coprecipitation with the newly formed carbonates seems to be an important factor influencing Tl release. Therefore, we suggest data on CEC, pHZPC and soil mineralogy to be critical for assessment of Tl behavior in soils.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012