Podrobnosti záznamu

Název
    Thalloid algae with reproductive organs and other fossils in limetsone and solid bitumens: Neoproterozoic, Czech Republic
Údaj o odpovědnosti
    Blanka Pacltová
Autor
    Pacltová, Blanka
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Svazek/č.
    Vol. 75, no. 3
Strany
    p. 339-349
Rok
    2000
Poznámky
    1 obr., 6 pl.
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Předmětová skupina
    Acritarcha
    Algophytae
    Bacteria
    Barrandien
    biostratigrafie
    bitumen
    paleoprostředí
    proterozoikum
    sedimenty bohaté organickým uhlíkem
    tafonomie
    vápenec
Geografické jméno
    Černice (Plzen-město)
    ČR-Čechy
    Dolany (Plzeň-sever)
    Horušany (Plzeň-jih)
    Hracholusky (Rakovník)
    Oplot (Plzeň-jih)
    Plzeň-Červený Hrádek
    Praha-Jarov
    Příbram
    Slabce (Rakovník)
Klíčové slovo
    Algae
    Bitumens
    Czech
    Fossils
    Limetsone
    Neoproterozoic
    Organs
    Other
    Reproductive
    Republic
    Solid
    Thalloid
Abstrakt (anglicky)
   Permineralized microfossils and carbonized algal thalli altered by low grade metamorphosis types, vase-shaped microfossils, oncolites and large spheres resembling green algae have been distinguished and documented by photographs. Sporangia filled with spores were recognized within multicellular algal thalli resembling red algae. The assemblage of microfossils indicates a substidal, shallow water environment and the Neoproterozoic age of the studied sediments
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012