Podrobnosti záznamu

Název
    Thermal Behaviour of Selected Marble Samples
Autor
    Kožušníková, Alena
    Plevová, Eva
    Vaculíková, Lenka
Konference
    Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (10. : 30.08.2009-03.09.2009 : Zakopane, Polsko)
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    abstrakt
Zdrojový dokument - monografie
    Conference on Calorimetry and Thermal Analysis /10./ Conference Materials
Strany
    S. 52-52
Poznámky
    Autoři celkem: 3
    Překlad názvu: Tepelné chování vybraných vzorků mramorů
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
     marbles
    TG/DTA
    thermomechanical analysis
Klíčové slovo
    Behaviour
    Marble
    Samples
    Selected
    Thermal
Abstrakt (česky)
   Tato práce je zaměřena na využití termogravimetrie, diferenční termické analýzy, termomechanické analýzy a optické mikroskopie k posouzení vlastností vybraných vzorků mramorů. Z výsledků použitých termických metod vyplývá, že ke změnám v tepelném chování mramorů dochází v několika intervalech v závislosti na jejich minerálním složení. Metoda optické mikroskopie poukázala na fakt, že některé ze sledovaných mramorů mohou vykazovat výraznou morfologickou anizotropii kalcitových zrn v jednom směru.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012