Podrobnosti záznamu

Název
    Thermal and tectonic history of the Barrandian Lower Paleozoic, Czech Republic: is there a fission-track evidence for Carboniferous-Permian overburden and pre-Westphalian alpinotype thrusting? (Critical comments on the paper by Ulrich Mann and Günter A. Wagner)
Autor
    Filip, Jiří
    Suchý, V.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin of Geosciences
Svazek/č.
    Roč. 79, č. 2
Strany
    s. 107-112
Rok
    2004
Poznámky
    Projekt: IAA3012703, GA AV ČR, CZ
    Projekt: Ma 1861/1-1, DFG, DE
    Překlad názvu: Teplotní a tektonická historie barrandienského spodního paleozoika, Česká republika: existuje důkaz, podaný metodou štěpných stop, karbonsko-permského překrytí a předvestfálského alpinotypního příkrovu? (Kritické připomínky k článku Ulricha Manna a Günthera A. Wagnera)
    Rozsah: 6 s.
Předmětová kategorie
    apatite fission-track analysis
    Barrandian
    Variscan Orogeny
Klíčové slovo
    Alpinotype
    Barrandian
    Carboniferous-Permian
    Comments
    Critical
    Czech
    Evidence
    Fission-track
    Günter
    History
    Lower
    Mann
    Overburden
    Paleozoic
    Paper
    Pre-Westphalian
    Republic
    Tectonic
    Thermal
    Thrusting
    Ulrich
    Wagner
Abstrakt (česky)
   Podrobné přezkoumání dat získaných metodou štěpných stop v apatitech z hornin barrandienského spodního paleozoika ukázalo, že předchozí interpretace výsledků, zahrnující pozdně karbonské až permské zahřátí a extenzívní rozvoj předvestfálské příkrovové tektoniky, je celkově spekulativní. Alternativní časově-teplotní vývoj pro barrandienská souvrství, založený na jasně prokazatelných okrajových podmínkách a vylepšené verzi žíhacího kinetického modelu AFTSolve Ketcham at al. (2000), je předložen jako důkaz jednoduchého pozdně devonského a raně karbonského variského zahřátí, následovaného postupným ochlazením od mezozoika do terciéru
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012