Podrobnosti záznamu

Název
    Thermal evolution of the orogenic lower crust during exhumation within a thickened Moldanubian root of the Variscan belt of Central Europe
Další názvy
    Termální vývoj orogenní spodní kůry během exhumace ve ztluštělém orogenním kořeni variského pásu střední Evropy.
Autor
    Konopásek, Jiří
    Schulmann, Karel
    Tajčmanová, Lucie
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of Metamorphic Geology
Svazek/č.
    Roč. 24, č. 2
Strany
    16
Rok
    2006
Výraz tezauru
    Bohemian Massif, Central European Variscides, granulite, Perple_X, vertical exhumation
Klíčové slovo
    Belt
    Central
    Crust
    During
    Europe
    Evolution
    Exhumation
    Lower
    Moldanubian
    Orogenic
    Root
    Thermal
    Thickened
    Variscan
    Within
Abstrakt (česky)
   Tektonický vývoj a metamorfóza SV části Moldanubika, Český masív
Abstrakt (anglicky)
   Tectonic evolution and metamorphism of the NE part of the Moldanubian domain, Bohemian Massif
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014