Podrobnosti záznamu

Název
    Three new Ichnogenera of Biting and Gnawing traces on Reptilian and Mammalian Bones: A Case Study from the Miocene of the Czech Republic
Autor
    Dvořák, Z.
    Fejfar, O.
    Kadlecová, Eva
    Mikuláš, Radek
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Ichnos
Svazek/č.
    Roč. 13, č. 3
Strany
    s. 113-127
Rok
    2006
Poznámky
    Projekt: GA205/00/1000, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Tři nové ichnorody stop kousání a hlodání na savčích a plazích kostech: případová studie z miocénu České republiky
    Rozsah: 15 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    predation
    terrestrial
    trace fossils
Klíčové slovo
    Biting
    Bones
    Case
    Czech
    Gnawing
    Ichnogenera
    Mammalian
    Miocene
    New
    Reptilian
    Republic
    Study
    Three
    Traces
Abstrakt (česky)
   Na lokalitě Ahníkov (Miocén Mostecké pánve) byly nalezeny četné stopy okusů na kostech savců a plazů. Lokalita je z mnoha důvodů výjimečně vhodná ke studiu okusů, a byla proto vybrána jako typová k opisu nových ichnotaxonů: Nihilichnus nihilicus n. igen. et n. isp., Nihilichnus mortalis n. isp., Machichnus regularis n. igen. et n. isp., Machichnus multilineatus n. isp., Machichnus bohemicus n. isp., a Brutalichnus brutalis n. igen. et n. isp. Ty by měly přesdstavovat základ nově vznikajícího segmentu ichnotaxonomie.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012