Podrobnosti záznamu

Název
    Three types of skarn in the northern part of the Moldanubian Zone, Bohemiann Massif-implications for their origin
Autor
    Drahota, Petr
    Pertold, Z.
    Pudilová, M.
Jazyk
    anglicky
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of the Czech Geological Society/Časopis České geologické společnosti
Svazek/č.
    Roč. 50, 1-2
Strany
    s. 19-33
Rok
    2005
Poznámky
    Překlad názvu: Tři typy skarnů v severní části moldanubika a způsoby jejich vzniku
    Rozsah: 15 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    metamorphism
    oxygen and carnon isotopes
    skarn
Klíčové slovo
    Bohemiann
    Massif-implications
    Moldanubian
    Northern
    Origin
    Skarn
    Three
    Types
    Zone
Abstrakt (česky)
   Regionálně metamorfované skarny u Holšic se nacházejí západně od Vlastějovic, v severní části moldanubika. Při mapování bylo nalezeno několik nových skarnových těles, které náležejí třem geologickým typům. Holšický skarn je tvořen Grt-Cpx a erlánovými pásky cm mocností. Zonálnost granátových zrn odráží dekompresi po HT/HP maximu regionální metamorfózy při přibližně 800 °C a 12 kb. Skarn u Zlivi je masivní bez erlánových pásků a obsahuje magnetit (potvrzeno magnetometricky). Jeho jednotlivé typy, tvořené asociacemi Grt-Cpx, Cpx, Grt-Amp a Amp jsou chudé Al (hedenbergit, andradit, ferro-aktinolit, cummingtonit). Grosular-almandinový granát v Grt-Amp skarnu ekvilibroval při 670 °C a 6-8 kb (Grt-Amp geotermometrie). Třetí typ skarnu (Vápenka) tvoří jen 4-8 cm mocnou kontaktní zónu mezi mramorem a ortorulou. Obsahuje sulfidy, scheelit a Grt bohatý spessartinovou složkou. Minerály tohoto skarnového typu mají vysoké hodnoty d18O, které odpovídají izotopovému složení ortoruly.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012